Long-term Prognosis of Patients Who Contraindicated for Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke
Bo-Yeon Lee, Jae-Sang Oh, Seok-Mann Yoon
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2019;21(2):77-85.   Published online 2019 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2019.21.2.77
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multiple-Factor Analyses of Futile Recanalization in Acute Ischemic Stroke Patients Treated With Mechanical Thrombectomy
Hui Pan, Changchun Lin, Lina Chen, Yuan Qiao, Peisheng Huang, Bin Liu, Yueqi Zhu, Jingjing Su, Jianren Liu
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef