Optimal microcatheter shaping method customized for a patient-specific vessel using a three-dimensional printer
Tae Gon Kim
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2021;23(1):16-22.   Published online 2021 Feb 3     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2021.E2020.08.005
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Virtual simulation with AneuShape™ software for microcatheter shaping in intracranial aneurysm coiling: a validation study
Zeng-Bao Wu, Ying Zeng, Hua-Qiu Zhang, Kai Shu, Gao-Hui Li, Jian-Ping Xiang, Ting Lei, Ming-Xin Zhu
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Questionnaire Survey of Neurointerventional Simulation Training in the Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
Yuki Ebisudani, Kenji Sugiu, Satoshi Murai, Jun Haruma, Masafumi Hiramatsu, Tomohito Hishikawa, Isao Date
Journal of Neuroendovascular Therapy.2023; 17(9): 181.     CrossRef
A novel intelligent microcatheter-shaping method for embolization of intracranial aneurysm
Ling Song, Wei Ni, Wenzhi Wang, Guangming Yang, Jianjun Li, Xue Feng, Lan Qin, Wangsheng Lu, Yuxiang Gu, Yin Yin
Journal of Neurorestoratology.2021; 9(3): 196.     CrossRef